Dolgozó neve:

Beosztás:

Tantárgyak, foglalkozások:

Dobre Lajos   

igazgató

technika

Kiss-Magyari Szilvia

igazgatóhelyettes

tanító, magyar tanár, fejl.ped.

Medvigy Krisztina

igazgatóhelyettes

földrajz

Nagyné Pilát Ágnes

iskolatitkár

 

Csonka Eperke

1.b oszt. főnök

tanító. természetismeret, Fülemüle

Dr. Balázsné Kodrik Judit

tanár

német    (óraadó)

Dr. Zalainé Ótós Ildikó

tanár

német (óraadó)

Fehérváriné Bencze Ildikó

könyvtáros-tanár

magyar, könyvtár, hon és népismeret

Fehér Gabriella

2. a napközi

történelem tanár, DÖK, dráma és színház

Hercz Anikó  

4. a oszt. főnök

tanító, szorobán

Hercselné Kapi Judit

Pi-Cinke Kórus v.

tanító, ének

Herédiné Szegedi Zita

5. a oszt. főnök

magyar, történelem

Juhász Anna

tanító

magyar, matematika, digitális kultúra

Karika Krisztina

4. b oszt. főnök

tanító, matematika

Kállai Ildikó

1. a  oszt. főnök

tanító,  testnevelés

Kremmerné Herczegh Krisztina 

3. b oszt. főnök

tanító

Kovacsics-Pethő Gabriella Nóra

pedagógus

gyógypedagógus, logopédus, tanító

Kőrösi Roberta

7. a  oszt. főnök

angol, etika

Kunfalvi Zoltán

tanár

testnevelés

Leskó Evelin

tanár

kémia (óraadó)

Mátyásné Vatamány Gabriella

6. a  oszt. főnök

 technika, természetismeret

Meszlényi Bernadette 

4. b napközi

 tanító

Mihály Istvánné

1. b napközi

 tanító,  fejlesztő pedagógus

Molnár Mónika   

3. a oszt. főnök

 tanító, testnevelés

Molnárné Székely Márta

2. b oszt. főnök

 tanító

Nagy Irén

tanár

 kémia (óraadó)

Nagy Syilvia

4. c  oszt. főnök    

 tanító

Nándori Marianna

napközi

 tanító

Neu-Botos Ágnes

8. a oszt. főnök 

 matematika, testnevelés

Papp Edit   

2. a oszt. főnök

tanító,  Majorette

Preszl Éva

tanár

vizuális kultúra, gyógypedagógus

Rigóczki Csaba 

tanár

biológia, földrajz (óraadó)

Selmeczi Andrea

6. b oszt. főnök

matematika, fizika

Staicu Simona

5. b oszt. főnök

testnevelés

Szabó Andrea Mária

pedagógus

gyógypedagógus, napközi 4.a

Szabóné Vatamány Ágnes

tanár

matematika. ének, Kék-Madár kórus v.

Szabó-Kiri Krisztina

6. c  oszt. főnök

tanár angol, német

Szilvay Gáborné

5. b oszt. főnök

magyar

Szőke Györgyi

tanár

német (óraadó)

Tamás Gábor

tanár

matematika  (óraadó)

Tamás-Karnai Éva

pedagógus

gyógypedagógus, logopédus

Tövissi Enikő

tanár

digitális kultúra 

Varga Boglárka

8. b oszt. főnök 

magyar, francia tanár, Galiba színjátszó

Varju Péter

tanár

 testnevelés (óraadó)

Vékony Judit

7. b oszt. főnök 

 testnevelés

Ulrichné Mészáros Katalin

tanító

3.a napközi (óraadó)

Záborszky Ildikó

4. c napközi

tanító