Iskolánk épülete patinás, egyemeletes, sajátos hangulatú, 2015-ben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által igényesen felújított és bővített téglaépület Rákosszentmihály főterén. Kellemes, megújult park övezi, vadgesztenyefák árnyékában. Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket. Iskolánk Regisztrált Tehetségpont.

      Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi-, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek kialakulásához. Művészeti, esztétikai érzéküket, kifejezőkészségüket ének-zenével, tánccal, rajzzal fejlesztjük. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartásának kialakítását. Élményként éljék meg iskolás éveiket!

Iskolánk elnyerte az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet.

     Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása. Az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Ennek érdekében egyénre szabott tanulási módszereket, csoportos és kooperatív oktatási formákat biztosítunk tanulóinknak.
Széles kínálatunk lehetőséget ad arra, hogy tanulóink felfedezzék miben a legjobbak, legtehetségesebbek és abban örömöt, sikerélményt találjanak.
Kiemelt célunk, hogy a gyermekek életét tartalmassá, élménygazdaggá tegyük, pedagógiai helyes döntésekkel, a leghatékonyabb módszerekkel segítsük őket iskolánkban a legeredményesebb fejlődésük érdekében.

Minden tantárgy, minden műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a probléma megoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Segítjük és jól megalapozzuk tanulóink további iskola és pályaválasztását. Ennek érdekében felkészítjük őket a mai modern társadalom kihívásaira, tovább építhető műveltséget adva, az ehhez tartozó motivációval és kompetenciákkal együtt.

Az iskola speciális programja:   Induló két  első osztályunk másodiktól csoportbontásban  választhat, hogy ének-zene  természettudományi (alsóban környezetismeret), angol vagy német, tantárgyat szeretne magasabb   óraszámban   tanulni. Az első évfolyamon minden tanuló forgó rendszerben mind a négy lehetőséget kipróbálhatja.

 • Matematika emelt óraszámú oktatás elsőtől.

A tanulók számára felkínáljuk az emelt szintű matematika oktatást ötödik osztálytól. A matematika tantárgyat 4-8. évfolyamon csoportbontásban, tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk. Ötödik osztálytól felmenő rendszerben emelt szinten oktatjuk a matematikát.

 • Választható ének-zene emelt óraszámú oktatás második osztálytól.

Fontos feladatunk a tehetségek felismerése és a velük való differenciált foglalkozás, melynek célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb tanulmányi szintre jussanak el. Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya és szívügye, melynek eredményeként Kék Madár és Pi-Cinke kórusaink több nemzetközi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el, és gyakran szerepelnek kulturális rendezvényeken is.

 • testnevelés tantárgyat 1-8. évfolyamon heti öt órában tanítjuk.

Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra az iskola épületén belül. A sport foglalkozásokon tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak,  mazsorett és egyéb csoportokban táncolhatnak is. Iskolánk kiemelkedő sportoktatásának elismeréséül a Tornaszövetség és Diáksport Szövetség 2002 őszén az "Arany Fokozatú Tornász Iskola" címet adományozta intézményünknek.

 • Első osztálytól választható a német vagy az angol nyelv, melyet játékos formában tanítunk.

Később az angol vagy német nyelvet csoportbontásban a 4-8. évfolyamnak heti három-három órában, ötödiktől akár heti 5 órában is tanítjuk. Ötödik osztálytól felmenő rendszerben választható az emelt óraszámú, vagy emelt szintű német vagy angol nyelvoktatás is.

 • Diákjaink csoportbontásban tanulják az informatikát, és a választható fakultációs tantárgyi órákat is.
 • Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak az írás, olvasás és számolási részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztésével:
 • Szakköri és tanfolyami foglalkozások sokaságából igény szerint válogathatnak diákjaink:
 • énekkar
 • citera
 • furulya
 • szorobán
 • matematika
 • kézműves foglalkozás
 • kerámia foglalkozás
 • Galiba színjátszó
 • tánc
 • rajz
 • Fülemüle- környezetvédelem
 • francia és orosz nyelv
 • informatika
 • előkészítő foglalkozások matematika-, és magyar tárgyból
 • tantárgyi tehetséggondozó programok 6. osztálytól
 • felvételi előkészítők továbbtanuláshoz.
 • A Rácz Aladár Zeneiskola tanáraitól helyben hangszeres zenét (pl.: zongora, gitár, hegedű) és szolfézst tanulhatnak gyermekeink, amelyről külön bizonyítványt kapnak.
 • A napközi otthonban az 1-4. évfolyam, a tanulószobán pedig igény szerint 5. osztálytól a gyermekek pedagógus segítségével készítik el és tanulják meg a házi feladataikat.
 • A tanulási idő tiszteletben tartása mellett rengeteg érdekes, színvonalas programon vehetnek részt (kézműves, mesedélután, természetbúvárkodás, kulturális rendezvények).


Hagyományainkból:

 • Minden karácsonykor diákjaink hangversenyt adnak. 
 • A Himnusz születése napján rendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat.
 • Farsangi, illetve tavaszi rendezvényünk, valamint gyermeknapi programunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is.
 • Anyák napján tavaszi köszöntő koncerttel kedveskedünk.
 • Diákjaink többnapos erdei iskola keretében az év közben szerzett környezeti ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják.
 • Egy-három napos kirándulásaink minden egyes alkalommal emlékezetesek,  kicsik-nagyok számára nagy élményt nyújtanak.
 • Programjaink nyitottak, hiszen nem szeretnénk, ha egy szülő is lemaradna gyermeke mosolyáról, alkotásáról, élményéről vagy eredményéről.
 • Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk közösségi életében, programjaiban.Tanulóink rendszeresen nemzetközi programokon vehetnek részt.

  PROGRAMOK LEENDŐ ELSŐSÖKNEK  

  2023/2024. tanévben

  Óvodásoknak programok "Várunk Téged is!” 

  Ha a jelentkezők száma lehetővé teszi, más iskolákkal azonos módon, természetesen körzeten kívüli tanulókat is várunk!

   

  Madártávlatból

  Kölcseyben

  Séta a Kölcseyben


  "Várunk téged is!"  Az iskolánkban:

  Kérjük az iskola elérhetőségein az óvodásoknak szóló programokra jelezzék részvételi szándékukat!

  2024. február 14-én 9 órától 12 óráig az óvodásoknak

  2024. február 28-án  9 órától 12 óráig az óvodásoknak

   

  2024. március 8-án 8 órától bemutató órák szülők részére, ~ 11 óra 45 perctől intézményvezetői tájékoztató
  Kérjük a szülőket a bemutató órákra családonként csak egy szülő érkezzen!
    

  Dr Vekerdy Tamás gyermek-szakpszichológus (1935- 2019.) elgondolkodtató írásaiból

  A beiratkozás  időpontja: 2024.04.18-19. 

  Felhívás leendő elsősök beiratkozására!
 • ÚJ INFORMÁCIÓK A BEIRATKOZÁSHOZ!

 • TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ITT!

   

  Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapunkat!